Modele rachunkowości zarządczej w ofercie Versus Capital

Modele rachunkowości zarządczej w ofercie Versus Capital

Modele kontrolingowe w ofercie Versus Capital

Jeszcze lepsze decyzje menedżerskie dzięki Versus Capital

Klienci Versus Capital otrzymali nowe produkty, które pozwolą im na podejmowanie jeszcze lepszych decyzji menedżerskich. W naszej ofercie znalazły się dedykowane modele rachunkowości zarządzczej. . Oferujemy pięć modelów controllingowych:

  1. model rachunku kosztów metodą ABC (Activity Based Costing- ABC) - najbardziej zaawansowane narzędzie dla działów kontrolingu dzięki, którym można jeszcze bardziej precyzyjnie policzyć m.in marże, progi rentowności oraz optymalizowac system cen
  2. model do zarządzania płynnością - umożliwia monitorowanie bieżącej płynności, ułatwia szacowanie zapotrzebowania na gotówkę i finansowania obrotowego. Model jest wykorzystywany jest w negocjacjach z bankami czy firmami factoringowymi
  3. model rentowności kontraktów (pricing model) - wykorzystywany w przetargach, dzięki któremu oferta przetargowa może być bardziej precyzyjna i klient może w większym stopniu wykorzystawać cenę
  4. Model do budżetowania - ułatwia kontrolę kosztów i zwiększa dyscyplinę kosztową
  5. Model prognostyczny (rolling forecast) - narzędzie do kontroli i prognozowania wybranych kluczowych wskaźników (KPIs) o charakterze kroczącym

Wszystkie modele tworzą system raportowania zarządczego, są dedykowane dla przedsiębiorstw, co oznacza ich wysoką użyteczność. Ich wdrożenie może oznaczać skokowy wzrost zysku brutto nawet o kilkanaście procent. Dodatkowo, są łatwe do samodzielnej rozbudowy i mogą być dostosowane do zmian np. w modelu biznesowym czy dodaniu nowych produktów. Więcej na ....

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć