Budowa systemu raportowania zarządczego

Poprawna inżynieria finansowa i skuteczne zarządzanie firmą jest ułatwione, jeśli stosowane są poprawne narzędzia (modele) kontrolingowe. Dzięki temu jesteśmy w stanie opisać główne procesy w firmie, przyporządkować koszty do produktów czy określić punkty i wartości krytyczne w płynności.

Według profesora Piotra Szczypy -największego znawcy metod kontrolingowych w Polsce -  rachunkowość zarządcza to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. Zgadzamy się w pełni z tą opinią. Dlatego też, w ofercie Versus Capital znajdują się zarówno usługi budowy kompleksowych systemów raportowania opartych na powszechnie stosowanych i sprawdzonych modelach rachunkowości zarządczej. ale też pojedyńcze, dedykowane modele zarządzania płynnością, budżetowania czy księgowania kosztów metodą ABC. Nasze modele oparte są na sprawdzonych rozwiązaniach amerykańskiego konsultingu, które łącznie tworzą system raportowania controllingowego.

Poniżej link do rekomendowanej przez nas książki prof. P. Szczypy https://www.znak.com.pl/ksiazka/rachunkowosc-zarzadcza-klucz-do-sukcesu-piotr-szczypa-69286

Oferujemy zaawansowane, dedykowane modele controlingowe, które łącznie mogą tworzyć system raportów zarządczych:

Model analizy kosztów działań metodą ABC

Metoda ABC (Activity Costing Model) to dokładniejsze rozłożenie kosztów pośrednich na produkty oraz skuteczniejsze podejmowanie decyzji. Metoda ABC jest dokładniejsza niż tradycyjne metody kalkulacji, ponieważ nie zakłada, że materiały używane w produkcji zużywają się proporcjonalnie do jej wielkości.

Kalkulacja metodą ABC umożliwi trafne rozłożenie kosztów pośrednich na produkty, a co za tym idzie – obliczenie właściwego kosztu jednostkowego. Dzięki niej przedsiębiorcy podejmują trafne decyzje finansowe.

Model ABC ze względu na dostarczaną informację jest nie tylko metodą kalkulacji kosztu jednostkowego, ale także ułatwia planowanie, budżetowanie i kontrolę kosztów.

Metodę ABC warto stosować przede wszystkim w firmach o dużej różnorodności wytwarzanych produktów. Dobre wyniki daje zwłaszcza w przedsiębiorstwach, w których produkowane wyroby istotnie się różnią rozmiarami produkcji, jej skomplikowaniem, a także koniecznością stosowania różnych działań w procesie produkcji. Metoda ABC zastosowana w takich firmach pozwala uzyskiwać zdecydowanie lepsze wyniki finansowe poprzez poprawę polityki asortymentowej, cenowej, dystrybucyjnej itp. (Źródło: analizafinansowa.pl)

Model do zarządzania płynnością

Model analizy płynności pozwala określić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, ułatwia planowanie finansowe, służy do optymalizacji długu. Posiadanie takiego narzędzia pomaga w negocjacjach z bankami w procesie pozyskiwania kapitału obrotowego, przyczynia się do zmniejszenia jego wolumenów, ułatwia stosowanie factoringu oraz pozwala optymalizować koszty finansowe i zwiększa zysk brutto.

Model do budżetowania

Trzecim rekomendowanym narzędziem systemu raportowania zarządczego jest model do budżetowania. Dzięki stosowanej formule planowanie wydatków jest ułatwione, zachowana jest kontrola kosztów, możliwy jest przegląd kosztów w interwałach miesięcznych czy kwartalnych, a w konsekwencji zarząd ma pełną wiedzę i kontrolę nad wydatkami. Model do budżetowania zazwyczaj powiązany jest z modelem płynnościowym.

Model do wyceny kontraktów (pricing model)

Model, dzięki któremu będzie można precyzyjniej kalkulować marże, poziomy cen i optymalizował oferty z uwzględnieniem struktury kosztów działań. Dzięki naszym rozwiązaniom klient ma możliwości precyzyjnego ofertowania i realizacji wyższych marż na kontraktach.. Model umożliwia większą zdolność do konkurowania ceną w przypadku przetargów/oferowania oraz koncentrację na najbardziej rentownych kontraktach/kontrahentach/produktach. Model zazwyczaj połączony z modelem kosztów działań ABC.

Model prognostyczny (rolling forecast model)

Model ułatwia prognozowanie wybranych kluczowych parametrów w przedsiębiorstwie (poziom kosztów, zapotrzebowanie na surowce i półprodukty, zapotrzebowanie na gotówkę, wybrane wskaźniki ekonomiczne czy KPIs, etc.). Model zazwyczaj połączony z modelem kosztów działań ABC, jest oparty na istniejących procesach i ma charakter kroczący. Pozwala reagować szybciej na zagrożenia wewnętrzne i rynkowe, zmniejsza ryzyko straty, a w konsekwencji ułatwia zwiększenie zysku brutto.

Czym charakteryzują się nasze modele controllingowe?

Wszystkie nasze modele tworzą kompleksowy system raportowania zarządczego. Oparte są na najlepszych wzorcach światowych, są łatwo edytowalne, mają czytelną wewnętrzną logikę.

Oferowane narzędzia controllingowe są opracowane pod indywidualne potrzeby naszych klientów i mają charakter „szycia na miarę”.

W prezentacji danych w modelach korzystamy z aplikacji dashboardowych programu Power BI Microsoft.

Każdy model może być łatwo samodzielnie rozbudowany przez klienta o ile zajdzie potrzeba modyfikacji strategii rynkowej, pojawią się nowe produkty, nowi klienci, zostanie uruchomiony nowy zakład czy kolejny oddział. Rozbudowa może być przeprowadzona samodzielnie, lub na zlecenie klienta przez naszych analityków

Jaka jest główna korzyść z wdrożenia naszych modelów controllingowych?

Jesteśmy pewni, że nasze modele dostarczają dużą wartość klientom, a ich wdrożenie pozwoli zwiększyć skokowo zysk brutto nawet o kilkanaście procent.

Gwarancja jakości

Dodatkowo, dajemy gwarancję jakości: jeśli klient po otrzymaniu zamówionego modelu nie jest z niego zadowolony i nie spełnia jego oczekiwań, to wtedy nie płaci nam wynagrodzenia.