Zespół

Dr Grzegorz Mizerski, CEO

W swojej ponad 25 - letniej karierze zawodowej zdobyłem doświadczenia w wielu sektorach usług finansowych. Byłem m.in. wicedyrektorem w Polskim Banku Inwestycyjnym (obecnie w strukturach BZ WBK SA), wice-dyrektorem w Commercial Union Tow. Na Życie (obecnie Aviva TU Polska). Brałem udział w projekcie uruchomienia   CU Czechy, byłem członkiem zespołu projektowego przygotowującego uruchomienie PTE Commercial Union (obecnie PTE Aviva).

Sprawowałem funkcję wiceprezesa zarządu PTE Skarbiec Emerytura SA (obecnie Aegon PTE) oraz wiceprezesa zarządu PTE Norwich Union SA (obecnie także Aegon PTE SA). Byłem także m.in szefem sprzedaży i pionu usług finansowych i szefem sprzedaży w portalu Wirtualna Polska SA, a wcześniej pracownikiem naukowym SGH, a także ekspertem w bnku PKO BP SA, do którego wprowadziłem koncepcję usprawniania procesów back-office`owych za pomocą Six Sigma Lean Management (posiadam certyfikat Black Belt).

Od 2010 roku organizuję finansowanie dla projektów inwestycyjnych, w tym nieruchomości komercyjnych. Organizowałem   finansowanie dłużne (kredyty, pożyczki, emisja obligacji) dla największych deweloperów w Polsce, a ich łączna wartość przekroczyła już 0,8  mld PLN.

Moja rozprawa doktorska dotyczyła pośredniego inwestowania w nieruchomości komercyjne za pomocą funduszy dywidendowych Real Estate Investment Trusts (REIT-y). Uruchomiłem też  i prowadzę Fundację Edukacji i Badań nad REITs (www.fundacjaREITs.pl), której zadaniem jest popularyzacja REIT-ów wśród polskich inwestorów.

Jestem pomysłodawcą, twórcą oraz b. zarządzającym (CEO) Omega First REITs Fund RAIF SA - pierwszego dostępnego w Polsce funduszu luksemburskiego, który umożliwia Polakom inwestowanie w amerykańskie REIT-y giełdowe.

Obecnie  - część naszych projektów biznesowych realizujemy wspólnie w ramach Crowder SA  (www.crowder.pro).

Dr hab. Mirosław Bojańczyk, Szef Pionu Usług Controlingowych

Od blisko 30 lat specjalizuję się w rachunkowości oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Przygotowuję wyceny przedsiębiorstw, dedykowane modele zarządzania płynnością, rachunku kosztów działań metodą ABC oraz inne rozwiązania kontrolingowe.

Od 12 lat jestem dyrektorem finansowym  (CFO) w firmie WAN SA, czołowego dewelopera w Polsce, którego akcjonariuszem jest fundusz zarządzany przez Morgan Stanley&Co. -  jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie. Byłem  m.in. dyrektorem w Citibank SA oraz dyrektorem działu kontrolingu w Polskiej Telefonii Cyfrowej (obecnie T-Mobile). Byłem nominowany do nagrody Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami.

Jestem także nauczycielem akademickim (SGH, Akademia Biznesu i Finansów Vistula, w której jestem profesorem). Otrzymałem nagrodę indywidualną Rektora SGH za osiągnięcia w dziedzinie finansów i zarządzania.

Przeszkoliłem tysiące menedżerów finansowych z obszarów rachunkowości, narzędzi analitycznych, finansowania projektów i zarządzania finansami przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą (m.in. we Włoszech, Portugalii).

Obecnie przygotowuję kadry menedżerów finansowych i biegłych audytorów w programie uzyskiwania prestiżowego certyfikatu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania z siedzibą w Londynie.

Zapraszam do kontaktu.

 

Dr Artur T. Trzebiński

Od ponad piętnastu lat jestem związany z usługami finansowymi. W latach 2000 – 2002 pracowałem w Banku Millennium SA, gdzie wprowadzałem do sprzedaży usługi maklerskie, fundusze inwestycyjne oraz kredyty hipoteczne.  W kolejnych latach związany byłem z kilkoma największymi bankami komercyjnymi, gdzie zajmowałem się usługami  i produktami dla sektora małych i średnich firm (MŚP), w tym bankowością hipoteczną (kredytami i pożyczkami hipotecznymi).

W Versus Capital specjalizuję się w opracowaniu i wdrażaniu programów finansowania przedsiębiorstw, wycenach udziałów i spółek, w tym w wycenach instrumentów finansowych metodą Blacka-Scholesa oraz analizach do potrzeb due diligence stosowanych np. w transakcjach zakupu firm.

Jestem też nauczycielem akademickim (adiunktem) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na którym prowadzę zajęcia z finansów, bankowości i usług finansowych.