Przegląd stosowanych narzędzi controllingowych

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, wspomagających procesy raportowania zarządczego. Ale czy wiesz, że możesz dodatkowo:

 • precyzyjniej określać zysk na każdym Twoim produkcie czy usłudze
 • dokładniej liczyć marże i kalkulować ceny
 • zoptymalizować koszty
 • precyzyjniej określić wszystkie działania, które w największym stopniu tworzą wartość w Twojej firmie

 

Jeśli chcesz podejmować jeszcze lepsze decyzje menedżerskie,  zmniejszyć koszty i zwiększyć zyski, to rozważ przeprowadzenie przeglądu stosowanych narzędzi kontrolingowych w Twoim przedsiębiorstwie.

Jakie cele realizujesz zlecając przegląd?

Przegląd ma za zadanie analizę metodologii stosowaną w systemie raportowania zarządczego wraz z identyfikacją wpływu księgowania kosztów i jej wpływu na efektywność decyzji finansowych w Twoim przedsiębiorstwie. Precyzyjny sytem raaportowania pozwoli Ci podejmować jeszcze lepsze decyzje menedżerskie.

Co zyskasz po przeglądzie?

Po przeglądzie będziesz miał pewność, że:

 • precyzyjnie kalkulujesz marże na produktach/usługach
 • bardzo dokładnie wyznaczasz progi rentowności
 • bardzo dobrze wyznaczasz i liczysz kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators)
 • dokładnie diagnozujesz działania, które zwiększają lub obniżają wartość Twojego przedsiębiorstwa
 • bardzo precyzyjnie kalkulowane są ceny
 • bardzo dokładnie księgowane są koszty działań wydziałowych
 • precyzyjnie wyliczane są rentowności klientów, kanałów dystrybucji czy kontraktów z uwzględnieniem wszystkich kosztów wszystkich działań i procesów
 • bardzo precyzyjnie kalkulowane są koszty pośrednie
 • bardzo dobrze identyfikowane są nośniki takich kosztów
 • bardzo dobrze znasz perspektywę dynamiki kosztów i budżetowania poprzez analizę czynników koszto-twórczych
 • Twój system raportowania działa według najlepszych światowych wzorców kontrolingowych

Dodatkowo, przedstawimy Ci nasze propozycje metodologii budowy systemu raportów rachunkowości zarządczej wg najlepszych wzorców światowych dotyczących:

 • segmentacji i re-segmentacji portfela klientów
 • wskaźników KPIs oraz systemowej ich weryfikacji
 • zdefiniowania założeń efektywnego systemu raportów zarządczych
 • projektowania, dostosowania oraz wyboru narzędzi do raportowania na potrzeby wewnętrzne w tym dla zarządu

Co jest nam potrzebne do dokonania przeglądu?

Do dokonania przeglądu -  wystarczy nadesłanie nam wyglądu raportów zarządczych, którymi posługujesz się obecnie lub  stosowanych raportów  z danymi historycznymi. Nie musimy znać danych wrażliwych Twojej firmy

Ile trwa przegląd?

Do wykonania przeglądu i przedstawienia rekomendacji zarządczych nasz zespół analityków potrzebuje do 14 dni roboczych od otrzymania kompletu uzgodnionych dokumentów.

Ile kosztuje przegląd?

Nie musisz wydawać kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych, jak to ma miejsce w przypadku zagranicznych firm konsultingowych z tzw. BIG4 (tj. E&Y, PWC, MCKinsey SA czy Deloitte). Cena za nasz przegląd każdorazowo kalkulowana jest w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jego wielkości, obrotów i liczby produktów i zaczyna się już od kilku tysięcy złotych.

Zapraszamy do współpracy.