Real Estate Investment Trusts (REIT-y)

Jesteśmy jedyną w Polsce firmą, która wykorzystuje własne unikatowe know – how dotyczące finansowania sprzedaży – zakupu nieruchomości komercyjnych wykorzystując zagraniczne wehikuły prawno-podatkowe typu REIT-y.

REIT-y to wehikuły prawno-podatkowe w formie funduszy inwestycyjnych, które emitują akcje i pozyskują kapitał na zakup nieruchomości, które następnie wynajmowane są najemców. Tak uzyskiwane przychody wypłacane są akcjonariuszom w formie dywidend. REIT-y zagraniczne mają przymus wypłaty zysków, dzięki czemu są zwolnione z podatku (typu CIT). Akcjonariusze REIT-ów otrzymują więc stałe i przewidywalne dywidendy, nieobciążone podatkiem do zysków CIT, nawet w cyklach kwartalnych.

Uruchomienie własnego REIT-a rekomendowane jest dla tych, które posiadają w swoich zasobach nieruchomości komercyjne i chcą sprzedać je po cenie wyższej niż w klasycznych transakcjach a jednocześnie zapewnić sobie stabilne przychody z ich obsługi (property management)

REIT-y dobrze sprawdzają się jako tzw. spin-off (wydzielenie nieruchomości komercyjnych i ich sprzedaż do utworzonej struktury REIT-a). Taka formuła jest popularna szczególnie w USA.

Więcej na temat zagranicznych REIT-ów na stronie Fundacji Edukacji i Badań nad REITs www.fundacjareits.pl

Zapraszamy do współpracy - z nami uruchomisz swój własny REIT.