Doradztwo strategiczne i finansowe

Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług w obszarze doradztwa finansowego i budowania wartości biznesów naszych klientów. Pomagamy optymalizować strukturę zadłużenia i jego koszt. W kooperacji z naszymi partnerami służymy także ekspertyzą w obszarze modelów biznesowych, opracowania strategii rynkowych i marketingowych, identyfikacji celów do przejęć. Pomagamy także polskim przedsiębiorstwom w procesach poszukiwania inwestorów – zarówno pasywnych – finansowych jak i aktywnych – branżowych.

Specjalizujemy się w następujących obszarach:

Wykonywanie wycen:

  • przedsiębiorstw w transakcjach zakupu i sprzedaży (akcji i udziałów)
  • instrumentów finansowych modelem Blacka-Scholesa
  • marki/marek i autorskich praw majątkowych
  • klientów i kontraktów
  • projektów inwestycyjnych
  • nieruchomości i środków trwałych
  • domen internetowych i oprogramowania
  • know-how, technologii i patentów

Dla naszych klientów tworzymy pełną dokumentację finansową, w tym biznes plany i studia wykonalności projektów inwestycyjnych, w tym opracowanie pełnej dokumentacji na potrzeby pozyskania finansowania kredytowego w bankach

Doradztwo transakcyjne przy zakupie przedsiębiorstw

Doradzamy przy zakupie i sprzedaży przedsiębiorstw i poszukiwanie celów do przejęć w Polsce i zagranicą. Wraz z naszymi partnerami (kancelarie prawne i podatkowe, instytucje finansujące) oferujemy kompleksową obsługę transakcji.

Usługi Family Office

Oferujemy usługi w obszarze zarządzanie majątkiem i inwestycjami, bieżącej sprawozdawczości i nadzór właścicielski. Pomagamy w opracowaniu strategii rozwoju, emisji akcji, inwestycji łącznie z wykorzystaniem mechanizmów optymalizacji podatkowej.

Wsparcie zewnętrznego dyrektora finansowego

Dla wybranych klientów oferujemy pomoc w bieżącym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa czy opracowaniu i wdrożeniem strategii finansowej (interim management)

Tworzenie struktur typu Real Estate Investment Trust (REIT)

Jako jedyni w Polsce oferujemy posiadaczom aktywów nieruchomościowych uruchomienia zagranicznych struktur typu REIT, które umożliwiają pozyskiwanie środków na rozwój, drobnym inwestorom umożliwiają pośrednie inwestowanie w atrakcyjne nieruchomości komercyjne i otrzymywanie systematycznych dywidend z ich wynajmu.

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne

Oferujemy inwestorom inwestycje bezpośrednie w skomercjalizowane nieruchomości w Polsce, które generują stałe przychody z czynszów, ale też w projekty deweloperskie mieszkaniowe – z wyłączeniem inwestycji w condo – hotele.