Mirosław Bojańczyk

  • Start
  • Mirosław Bojańczyk

Dr hab. Mirosław Bojańczyk, Szef Pionu Usług Controllingowych

Od blisko 30 lat specjalizuję się w rachunkowości oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Przygotowuję wyceny przedsiębiorstw, dedykowane modele zarządzania płynnością, rachunku kosztów działań metodą ABC oraz inne rozwiązania kontrolingowe.

Od 12 lat jestem dyrektorem finansowym  (CFO) w firmie WAN SA, czołowego dewelopera w Polsce, którego akcjonariuszem jest fundusz zarządzany przez Morgan Stanley&Co. -  jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie. Byłem  m.in. dyrektorem w Citibank SA oraz dyrektorem działu kontrolingu w Polskiej Telefonii Cyfrowej (obecnie T-Mobile). Byłem nominowany do nagrody Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami.

Jestem także nauczycielem akademickim (SGH, Akademia Biznesu i Finansów Vistula, w której jestem profesorem). Otrzymałem nagrodę indywidualną Rektora SGH za osiągnięcia w dziedzinie finansów i zarządzania.

Przeszkoliłem tysiące menedżerów finansowych z obszarów rachunkowości, narzędzi analitycznych, finansowania projektów i zarządzania finansami przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą (m.in. we Włoszech, Portugalii).

Obecnie przygotowuję kadry menedżerów finansowych i biegłych audytorów w programie uzyskiwania prestiżowego certyfikatu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania z siedzibą w Londynie.

Zapraszam do kontaktu.